เพลง บารมี 10 ทัศ

เพลง บารมี 10 ทัศ
บารมีทั้งหลาย ส่งผลให้ไปนิพพาน

บารมีเหล่านั้น มีมากหลายประการ

พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราทำดี

ทรงแนะวิธี สร้างบารมีทั้ง 10

ข้อหนึ่งคือทาน หมั่นทำให้เป็นอาจิณ

ข้อสองคือศีล ศีลดุจเกราะป้องกัน

ส่วนข้อสามเนกขัมมะ ประพฤติพรหมจรรย์

ข้อสี่นั่งธรรมะทุกวัน ปัญญาบารมี

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ

ข้อห้าคือวิริยะ แปลว่าขยันทำดี

ข้อหกเจอทุกข์อย่าหนี อดทดสร้างขันติธรรม

ข้อเจ็ดและข้อแปด คู่แฝดช่วยชี้ช่วยนำ

สัจจะ อธิษฐานย้ำ นำใจให้เที่ยงตรง

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ

ข้อเก้า ช่วยสร้างมิตร

ด้วยจิตที่คิดเมตตา

แล้วจะได้มา เมตตาบารมี

ข้อสิบอุเบกขา แปลว่าวางเฉยคงที่

แม้นทุกข์หรืออาจสุขี

ไม่ขอยินดีสิ่งใด

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ

บารมี บารมี บารมี 10 ทัศ


ฟังบทเพลงดีๆ ที่กล่อมเกลาจิตใจ 

https://www.youtube.com/channel/UCd-9xpeUbjdBZIam_1-dPmg/videos

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น