ทุกคนมีศีล 5


ถ้าทุกคนมีศีล 5
ดิน อากาศ ฟ้า จะสดใส

โลกกับสวรรค์จะใกล้เคียงกัน1 ความคิดเห็น: