ใจคนเสื่อม

"ศีลธรรมนั้นไม่ได้เสื่อม"
แต่ใจคนเสื่อม...จากศีลธรรม
เพราะกิเลส...เข้าไปบังคับใจ
"ถ้าใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้"
ใจก็จะอยู่...ในศีลในธรรม
มีความสุขหล่อเลี้ยงใจ
แล้วก็...ขยายมาที่กาย
แล้วก็ขยายมาสู่สิ่งแวดล้อมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น