สมาธิเกิดปัญญา

สมาธิทำให้เกิดปัญญา
สามารถวินิจฉัยหรือคาดการณ์ได้ถูกต้อง
จะคิด จะพูด จะทำอะไร
เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย
ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น