เพลง สื่อสำคัญ

เพลง สื่อสำคัญ 
ดนตรีเป็นสื่อสำคัญของใจ
ที่ทำให้ใจใครหมองหรือใสก็ได้
หากใจนำทางสู่ความสว่างภายใน
ชีวิตของเราก็จะสดใส
คล้ายเพชรเจียระไนต้องแสงตะวัน

ดนตรีแห่งความสว่างเป็นเหมือนสะพาน
เชื่อมใจให้ถึงความชื่นบานแท้จริงภายใน
ใช่มีเพียงเพื่อความเร่าร้อนของหัวใจ
เปลี่ยนวิธีกันใหม่ดีไหม
ใช้ดนตรีสร้างโลกงดงามด้วยความดี

โปรดคิดดีๆ ใช่ว่าดนตรี
มีไว้เพื่อความรักเท่านั้น
ความรักอาจไม่ได้เป็นดั่งที่เราใฝ่ฝันเสมอ
หากไม่สมหวัง หรือพลัดพรากจากกัน
ชีวิตก็เศร้าหมอง และทุกข์ทรมาน
ลา ล่า ล้า ลา ล่า ล้า ลา ล่า ล้า ลา ล่า ล้า

หากไม่สมหวัง หรือพลัดพรากจากกัน
ชีวิตก็เศร้าหมอง และทุกข์ทรมาน
เรามาใช้ดนตรีสร้างโลกงดงามด้วยความดี

ฟังบทเพลงดีๆ ที่กล่อมเกลาจิตใจ


https://www.youtube.com/channel/UCd-9xpeUbjdBZIam_1-dPmg/videos

1 ความคิดเห็น: