สิ่งที่ยากที่สุด...แก้ด้วยวืธีง่ายที่สุด


เราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้
เพราะความไม่รู้ เพราะใจมนุษย์ไม่หยุด

ถ้าหยุดนิ่งแล้ว จะมีความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่า
สิ่งที่ยากที่สุด แก้ได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด
ซึ่งเรานึกไม่ถึงเลย

ถ้าใจมวลมนุษยชาติทุกคน หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
ได้เข้าถึงสันติสุขภายในอะไรๆ ก็จะดีขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น