หลักวิชชาการสร้างมหาทานบารมีหลักวิชชาสร้างมหาทานบารมี

ก่อนทำ....ใจต้องผ่องใส
กำลังทำ...ต้องปลื้มใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้ว
ปีติใจที่เราเอาชนะความตระหนี่ได้
และเห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้
ทำไปแล้ว...นึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกทีว่าเราตัดสินใจถูกแล้ว

ทรัพย์นี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น