เวลาแห่งชีวิตเท่ากัน

เรามีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้
ไม่ว่าเกิดมาก่อน เกิดหลังก็ตาม
เวลาแห่งชีวิตมีเท่ากัน
บางคนเกิดทีหลังตายก่อน
บางคนเกิดก่อนตายทีหลัง
ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น