เพลง Sharing is great


Sharing is Great
Imagine that the sun is shining not only just for me
พระอาทิตย์ไม่เคยส่องแสงเพื่อฉันคนเดียว
But for people of the world
แต่เพื่อทุกๆ คนในโลก ก็ได้รับแสงอันอบอุ่นจากพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน
We are sharing the sun.
เรากำลังแบ่งปันพระอาทิตย์ร่วมกัน
The rain is falling from the sky not only just for anybody
น้ำบริสุทธิ์จากฟากฟ้าไม่ได้ตกลงมาเพื่อคนใดคนหนึ่ง
But for people of the world.
แต่ความสดชื่นแห่งน้ำบริสุทธิ์นี้ เพื่อทุกๆ คนในโลก
We are sharing the rain.
เรากำลังแบ่งน้ำจากฟากฟ้าร่วมกัน

People of the world
ชาวโลกทั้งหลาย
Sharing is great
การแบ่งปันคือความยิ่งใหญ่
Sharing creates the greatest love of all.
การแบ่งปันสร้างสรรค์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ฟังบทเพลงดีๆ ที่กล่อมเกลาจิตใจ


https://www.youtube.com/channel/UCd-9xpeUbjdBZIam_1-dPmg/videos

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น