อากาศร้อน แต่ใจไม่ร้อน แผ่เมตตาวนไป


รักษาใจให้ใจสบายๆ อย่าไปสนใจอะไร ถ้าเราเครียด หรือกังวลก็ทำร้ายตัวเราเอง จะไปเกิดประโยชน์อะไร เราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราเอง เอ็นดูตัวเราเอง รักตัวเรา 
และเพื่อให้เขาไม่ผูกโกรธ เราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา ใจเราจะสบาย สบายทั้งขึ้นทั้งล่อง ขึ้นก็สบาย ลงก็สบาย
ไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับเรา มันก็เป็นปัญหาของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา เพราะเขาทำร้ายตัวของเขาเอง ถ้าเราไปคิดร้ายตอบ ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง เพราะเราร้อนใจ เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองก่อน เขายังไม่รู้เรื่องเลย เริ่มต้นตัวเราก็ทำร้ายตัวเราเองก่อนเลย
เพราะฉะนั้น การแผ่เมตตาให้ตัวเราเอง เพื่อให้ใจเราเป็นสุข ไม่ทำร้ายตัวเราเองเป็นอันดับแรก เอ็นดูตัวเอง
ส่วนภารกิจปกป้องพระศาสนาก็ต้องทำ แต่ทำด้วยอารมณ์บันเทิง อารมณ์สบาย แผ่เมตตา
ความยากลำบากที่เราเจอ แต่ก็เป็นบารมีของเรา ทุกคนได้บารมีกันไปทั้งนั้นเลย
แม้คนในโลกไม่เห็นด้วยกับเรา แต่สิ่งที่เราทำถูกต้องดีงามตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คิดดี พูดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เราเห็นด้วยกับตัวเราเอง แล้วเรามีความสุข แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว1

เราเกิดมาสร้างบารมีถ้าหากชาตินี้ เราเกิดมาร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจวาสนาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ อย่าลิงโลดใจ อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต ใช้สิ่งที่ตัวมีตอนนี้ ทั้งทรัพย์ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสริญ ตำแหน่งหน้าการงาน พวกพ้องบริวาร ให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี

ส่วนผู้ที่มีชีวิตลำเค็ญ ก็อดทนเอา เพราะเราทำของเรามาอย่างนี้ เราก็ต้องเจออย่างนี้ เมื่อเรามีความตระหนี่ ไม่สั่งสมบุญจากในอดีต ปัจจุบันเราก็ลำบากยากเข็ญ  นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอดทน แล้วก็ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรม อดทนอดกลั้น แล้วก็สร้างบุญบารมีเท่าที่เราจะทำได้อย่างเต็มกำลังนั่นแหละ 

คุณครูไม่ใหญ่
22 กันยายน พ.ศ. 2547


0