คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหน?

คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่
ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากัน

ได้ปรับปรุงแก้ไข ฝึกฝนอบรมตนเอง
จนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้

แล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก
นำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนา
ให้เขาได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง
ที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไป
สู่เป้าหมายนั้นได้ตลอดรอดฝั่ง
โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใด ๆ
กระทั่งมีชัยชนะ ถึงจุดหมายปลายทาง

คุณครูไม่ใหญ่

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
0

อานิสงส์การรักษาศีลเราชาวพุทธ วันพระก็ต้องเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา
วันธรรมดาเราถือศีล 5 พอถึงวันพระ เราก็ถืออุโบสถศีล (ศีล 8) 
ก็จะได้รับอานิสงส์โดยย่อ คือ
จะมีรูปงามตั้งแต่เกิด โดยไม่ต้องไปทำศัลยกรรม
ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข โภคทรัพย์ และพระนิพพาน
จะทำให้เราเข้าถึงสมาธิได้ง่าย
พอใจเราใส ใจเราสบาย เดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็ไหลมาเทมา
เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ แม้ตัวเราเองก็นับถือตัวเอง
จะมีปีตีและภาคภูมิใจในตัวเราเอง

คุณครูไม่ใหญ่

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
1

รักษาศีล 5 ทุกคนทำได้วิธีดึงคนกลับคืนสู่ศีลธรรมนั้น ต้องเว้น ๕ อย่าง คือ 
ไม่ฆ่า, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดปด, ไม่ดื่มน้ำเมา ไม่สูบไม่เสพ 
ซึ่งปกติเราก็เว้นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ตอนเรานอนหลับ
เหลืออีก ๑๐ กว่าชั่วโมงตอนเราตื่น เราก็มาทำตรงนี้เพิ่ม ซึ่งมันง่ายมากเลย เพียงเราทำคล้ายๆ ตอนที่เรานอน แต่ทำตอนมีสติ ต่อวันเราทำเพิ่มแค่นี้ เดี๋ยวก็จะถึงเวลานอนอีกแล้ว ถึงเวลาตื่น เราก็ไปทำต่อตรงนั้นอีก เห็นไหมว่ามันง่ายมาก
ทำเพียงแค่นี้ แล้วสิ่งดีๆ ที่น่าอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในยุคของเรา

คุณครูไม่ใหญ่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประมวลภาพวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
3

พระของขวัญ "รุ่นบรรลุธรรม" พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรมที่เราร่วมกันพิมพ์นี้ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์  เอาไว้สำหรับสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป  เช่นเดียวกับบรรพชน ปู่ย่าตายายของเราได้เคยทำมาเป็นต้นแบบแล้ว เราก็จะสืบทอดเจตนานี้กันต่อไป 
การพิมพ์พระ เพื่อให้ใจของเราอยู่กับพระ อยู่กับบุญกุศล  ทำใจให้เป็นพระก่อน แล้วจึงไปพิมพ์พระ  คือถอดแบบออกจากพระในตัวที่อยู่ในใจของเรานี่แหละ  ออกไปเป็นองค์พระ  กลายเป็นทางมาแห่งบุญ แล้วก็นำพระนี้ไปประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์  ซึ่งหลวงพ่อจะกำหนดวันเวลาในภายหลัง
แต่ว่ามีบางท่าน อาจจะอยากจะได้เอาไว้เป็นที่ระลึก  เลยพิมพ์เผื่อเอาไว้ตัวเองด้วย แล้วเอาใส่กระเป๋าติดตัว  อย่าเพิ่งทำนะลูกนะ  ให้หลวงพ่อได้ทำความศักดิ์สิทธิ์  ทำความละเอียด ความบริสุทธิ์ ให้เป็นพระเป็นเสียก่อน  ตอนนี้ยังเป็นพระตายอยู่  ให้เป็นพระเป็น  ก็จะนัดแนะพวกเรามารับกันไป ดังนั้น วันนี้หรือวันไหน ๆ ไม่ใช่เป็นวันที่เราจะพิมพ์เผื่อเอาติดตัวไปเป็นที่ระลึก
เพราะฉะนั้นช่วยบอกกันต่อ ๆ ไปด้วยนะ  เดี๋ยวเกิดผู้ที่ไม่ได้มาในวันนี้ ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่หลวงพ่อแจ้งให้ทราบนี้  เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาว่า เออ มีมวลสารซึ่งเป็นหินอ่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านได้ใช้เป็นรัตนบัลลังก์นั่งปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมในที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีมาก  ก็เลยหยิบเอาไปเลย ไม่เอานะลูกนะ ยังไม่ถึงเวลา ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้น  ต้องนำมาทำให้เป็นพระเป็นเสียก่อน ให้ถูกหลักวิชชา
แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็จะนัดแนะว่า มารับไปได้  แล้ววิธีรับ เราก็จะต้องสร้างเงื่อนไขที่จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรา  เพราะเราเกิดมาสร้างบุญ สร้างบารมี เกิดมาแล้วก็ต้องสร้าง
อานุภาพของพระรัตนตรัยแม้ไม่มีประมาณก็ตาม  แต่ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา  เมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วนั่นแหละ  หลวงพ่อจะมอบให้ไป  จะกำหนดวันเวลาให้อีกทีหนึ่ง

คุณครูไม่ใหญ่
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

0

สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่...รวมใจหนูน้อยช่วยเหลือพุทธบุตรชายแดนภาคใต้


ช่วงนี้ ๒๓๘ วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากชาวพุทธทั่วโลก แม้ท่านไม่ได้บอก ไม่ได้ปริปาก มันแปลกตรงที่ว่าพุทธบุตรสามจังหวัด ท่านมีความอึดและอดทนมาก ท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต รักษาวัดวาอารามที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาให้เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย เป็นที่แสวงบุญสร้างบารมีของลูกหลานสืบทอดต่อ ๆ กันมา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
บ้างก็ประสบอุบัติเหตุจากการวางระเบิดบ้าง จากการเผาวัดวาอารามบ้าง สารพัดที่เขาจะทำกัน แต่ท่านก็ไม่ได้ปริปาก แต่ที่หลวงพ่อได้ทราบข่าว ได้ยินจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ส่งข่าวมา
เราจะเห็นได้ว่า พุทธบุตรทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านอดทนอย่างมากเลย ที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้น จนกระทั่งจังหวัดอื่นทนไม่ได้ หลวงพ่อเมื่อทราบข่าวก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกัน ก็หวังว่าลูก ๆ ทุกคน คงจะมีความคิดเดียวกัน  เพราะฉะนั้นเรามีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนก็ไปช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันไป
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้รายการที่ผ่านทางจานดาวธรรม จึงมีหนูน้อยตัวเล็ก ๆ จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือหลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ หลวงลุง หลวงน้า หลวงอา ที่อุทิศชีวิตรักษาพระพุทธศาสนา ก็เป็นการปลูกฝังการรักพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการปลูกฝังการให้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบุญที่สามารถทำได้ง่าย เข้าใจง่าย 

มันแปลกที่ว่า การให้ง่ายกว่าการรักษาศีล ทั้งๆ ที่รักษาศีลไม่ต้องเสียเงิน เราก็จะเริ่มต้นจากบันไดขั้นแรกนี้ไปก่อน ปลูกฝังกันไปเรื่อยๆ  เราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอย่างนี้ จนกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบ
การถวายปัจจัยไทยธรรม เครื่องอุปโภคบริโภคอันควรแก่สมณบริโภค ทำให้ท่านสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างสะดวก แล้วก็รักษาพระศาสนาไว้ได้ นี่ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อย  

การให้อาหารอิ่มหนึ่งเพื่อเป็นกำลังให้ท่านไปทำความเพียร บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุธรรม หรืออย่างน้อยรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็นบุญใหญ่ทีเดียว 

เพราะกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนั้นยาก ต้องสร้างบารมีกันยาวนาน เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว คำสอนก็เป็นสิ่งแทนตัวท่าน ซึ่งถูกเก็บรักษาโดยพระสงฆ์ ถ้าพระสงฆ์ยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่ายังสามารถรักษาคำสอนไว้ได้ แต่ถ้าพระสงฆ์หมดชีวิตคำสอนก็จะอันตรธานไปด้วย
เพราะฉะนั้น การให้ชีวิตแก่พระสงฆ์ด้วยการถวายปัจจัยไทยธรรมนี้ ก็คือการรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาต่อตลอดไป เราก็จะมีส่วนแห่งธรรมทานนี้ด้วย
มีอานิสงส์ทำให้มีดวงปัญญา พวกพ้องบริวาร อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวาร สมบัติ จนกระทั่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน ที่จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ยามใดที่วิบากกรรมในอดีตที่เราพลาดพลั้งไปทำผ่านมา เกิดได้ช่องทำให้เรามีอุปสรรคในชีวิต บุญที่เราทำในช่วงนี้จะไปตัดรอนวิบาก จะทำให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา เพราะฉะนั้น นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกัน และก็จะต้องบอกต่อ ๆ กันไป

คุณครูไม่ใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
0

การถือศีล ๘ สำหรับผู้ครองเรือนการถือศีล ๘ สำหรับผู้ครองเรือน มีวิธีการถือแบบไม่กดดัน แล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ภายในครอบครัวด้วย
ความใกล้ชิดของสามีภรรยา เป็นที่ยอมรับในสากลโลก เป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นแทนที่จะถือรวดเดียว ๑ เดือนบ้าง ๓ เดือนบ้าง หลวงพ่อว่า  บางทีจะทำให้เรามีความรู้สึกว่า มันตึงเกินไป 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้กำหนดเป็นช่วง ๆ ไป  คือ วันธรรมดาเราก็ถือศีล ๕ เป็นปกติ  พอวันพระ เราก็ถือศีล ๘ เดือนหนึ่งมี ๔ ครั้ง แต่ถ้ามีกุศลศรัทธามากกว่านั้นก็ถือวันโกนเพิ่มอีกเป็นเดือนละ ๘ ครั้ง  หรือถ้าหากมีกุศลศรัทธามากกว่านั้น เพิ่มหลังวันพระอีกวันหนึ่ง คือ วันโกน  วันพระ แล้วก็วันส่ง  ๓ วัน  เดือนหนึ่งก็ ๑๒ วัน
อันนี้สำหรับชีวิตของฆราวาสที่มันไม่ตึงเกินไป  แล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูวันโกน วันพระ วันธรรมสวนะ ให้หวนคืนมาใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็ถูกหลงลืมกันไปแล้ว อย่างนี้หลวงพ่อว่าน่าจะพอดี 
นอกจากนั้น เราจะเพิ่มวันไหนอีก ก็แล้วแต่ใจเรา เช่น ตรงกับวันเกิดของเรา เราเกิดวันพฤหัสก็เพิ่มวันพฤหัส ภรรยาเกิดวันพุธ อาจจะเพิ่มอีกวันก็แล้วแต่ นัดแนะกันไปเป็นช่วง ๆ จนกว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้า  เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้ว มันก็หมดความจำเป็นในชีวิตระดับนั้น ก็ก้าวไปสู่ในระดับที่ประณีตขึ้นไปเรื่อย ๆ
การครองเรือนไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพาน ดูอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขา หรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ทุกวันพระท่านก็ถือศีลอุโบสถ  วันโกน วันพระ วันส่ง  แล้วก็ชวนสมาชิกภายในบ้าน รวมทั้งข้าทาสบริวารที่อยู่ในบ้านได้ถือศีลตามด้วย  ในตำราบอกถึงขนาดว่า รวมทั้งเด็กทารกในบ้าน  เพราะฉะนั้น ก็เอาพอดี ๆ  จนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้า   และความผาสุกจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวที่เป็นนักสร้างบารมี ให้ทำอย่างนี้นะ

 

คุณครูไม่ใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.. ๒๕๔๕


-------------------------
ศีล ๘  หรือเรียกว่า อุโบสถศีล
มีองค์ ๘ คือ 
 ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์   
๒. เว้นจากการลักทรัพย์ 
๓. เว้นจากอพรหมจรรย์ (เมถุน) 
๔. เว้นจากการพูดเท็จ 
๕.  เว้นจากการดื่มน้ำเมา  
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗ .เว้นจากการประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับและของหอม  
๘. เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่


2

ประกันสังคม ประกันชีวิต...ที่แท้จริง..ต้องทำอย่างไร?


"ธรรมะ"...ประกันสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข
หมายถึง ตั้งแต่ผู้ปกครอง
ไล่เรื่อยมาถึง
ผู้อยู่ใต้การปกครอง
จะต้องประพฤติธรรม

"บุญ"..ประกันชีวิตในสังสารวัฏ
ให้มีแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ละโลกแล้วไปสุคติภพ

เพราะฉะนั้น...
ประกันชีวิตที่แท้จริง...ต้องสร้างบุญ
 ประกันสังคมที่แท้จริง...ต้องประพฤติธรรม

คุณครูไม่ใหญ่

๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
0

โชคดีที่ได้มาพิมพ์พระของขวัญ


วันนี้ไปพิมพ์พระกันนะ
พิมพ์กันคนละ ๑ องค์ ให้ประณีตที่สุดเลย
ให้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา
แล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับรุ่นหลัง ๆ 

ต้องนึกเสมอว่า เรามีบุญมาก
ที่ได้สัมผัสละอองแห่งการตรัสรู้ธรรม
ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ท่านได้บรรลุธรรมที่แผ่นหินอ่อนนี้
ในโบสถ์ วัดบางคูเวียง

ใครที่จะโชคดีอย่างเราหาได้ยาก   
เพราะฉะนั้นต้องรักษาความมีโชคดีนี้เอาไว้ให้ดี

พระของขวัญที่เราพิมพ์นี้
ให้ชื่อว่า พระธรรมกาย “รุ่นบรรลุธรรม”
หมายถึงการบรรลุธรรมของหลวงปู่ของเรา
แล้วก็การที่เราจะได้บรรลุธรรม
ตามท่านไปด้วยภายในพรรษานี้

คุณครูไม่ใหญ่

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

89

เราใช้บุญเก่าทุกวัน


เราใช้บุญเก่าทุกวัน
ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน
จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้
ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้
ก็เพราะยังมีบุญเก่าปรนเปรอให้ชีวิตเป็นไป

เราใช้บุญเก่าตลอดเวลา
แต่บุญใหม่นาน ๆ ทำที มันจะไม่พอกัน

ในฐานะที่เราได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็ควรจะใช้ชีวิตในการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่
เพราะบุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
และบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง

คุณครูไม่ใหญ่

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
0

ทำไมคนเราถึงต่างกัน?

การที่เราเกิดมาเป็นหญิงหรือชายก็ดี
เกิดในตระกูลที่ดีงาม สูงส่ง หรือต่ำทรามก็ดี
มีความสำเร็จมากหรือน้อยก็ดี
หล่อ สวย อัปลักษณ์ ขี้เหร่ก็ดี
เฉลียวฉลาด เป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือไม่ฉลาดเลยก็ดี
ล้วนเป็นผลจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น

เราปรารถนาอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นแหละ
แต่บางทีเราก็ไม่ได้ปรารถนา
แต่เราไม่มีความรู้ว่า
ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น
บางทีเราไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยซ้ำไป
จึงไม่สั่งสมสิ่งที่ดีงาม

ดังนั้นเราจึงไม่ควรหันหลังให้กับความดี
และไม่ควรละทิ้งคำสอนของท่านผู้รู้
เพราะทุกสิ่งที่เราทำ ทุกคำที่เราพูด
จนกระทั่งความคิดของเรา
ทั้งหมดล้วนส่งผลปรับปรุงชีวิตของเรา
ให้ดีหรือเลวได้ทั้งสิ้น

คุณครูไม่ใหญ่
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
0