ใครไม่มาสวดธรรมจักร...แหม่ ! เสียดายจังพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
...สำคัญนะ

เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์
จิตของผู้ที่ไปสวดธรรมจักร
จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย

เป็นลานธรรม
ที่เป็นที่พึ่งทางใจ
ทำให้คิดดี พูดดี ทำดี

พอหายใจเข้า...
เอาความบริสุทธิ์เข้าไป
หายใจออก...
เอาความไม่บริสุทธิ์ออกมา

ใครไม่มาสวดตรงนี้นะ
แหม่... เสียดายจัง


ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น