วันนี้คุณนั่งสมาธิแล้วหรือยัง ?


ทุกวันให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งให้มาก ๆ และสม่ำเสมอ
อานิสงส์ของการทำสม่ำเสมอ
จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้า
พอนึกรวมใจ  ใจก็วูบขยายเลย
จนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน
นี่คืออานิสงส์ในการทำสม่ำเสมอ
แต่ถ้าเราทำไม่สม่ำเสมอ  เวลาจะให้ใจหยุดนิ่ง  ใจมักจะแวบไปแวบมา  พอแวบไปแวบมา  เดี๋ยวเราก็อดไปเค้นภาพไม่ได้  พอเค้นภาพ  มันก็จะตึงเครียด  ทำให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติธรรม  เพราะว่าทำผิดวิธีการ  และไม่ทำอย่างสม่ำเสมอ  นี่คือโทษของการไม่ทำอย่างสม่ำเสมอ
ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศล้วนเป็นผู้มีบุญทั้งนั้น  บุญมากพอที่จะเข้าถึงธรรมภายในได้  ขึ้นอยู่กับว่าขยันหรือขี้เกียจเท่านั้น  ถ้าขี้เกียจก็ช้า  ถ้าขยันก็เร็ว  สม่ำเสมอก็ชำนาญคล่องแคล่ว 
มีหลุมหลบภัยอยู่ในกายนี้
จะมีแต่ความสุขสบาย ใจใสบริสุทธิ์ตลอดเวลา
นี่คือรางวัลสำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง
เพราะของจริง...คู่กับคนจริง
ถ้าทำไม่จริง...ก็เข้าไม่ถึง
คุณครูไม่ใหญ่
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


3 ความคิดเห็น: