พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันพระทุกวัดจะต้องรักกัน
อย่าแบ่งแยกกัน
เป็นวัดนั้น วัดนี้ นิกายนั้น นิกายนี้ 
เราได้ทดลองทำอย่างนั้นมาแล้ว  ลองแยกนิกายแล้ว นึกว่าจะดี ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ดี  มีปัญหากันเรื่อยมา 
หมดเวลาที่จะแบ่งแยกแล้ว  พระต้องรวมเป็นหนึ่ง คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน  คิดถูก พูดถูก ทำถูก ไปพร้อม ๆ กันเหมือนในสมัยพุทธกาล
ถ้ารวมกันเป็นหนึ่ง  เป็นนิกายเดียว  พุทธนิกาย  ไม่มีนิกายนั้น นิกายนี้  แล้วมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน  มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง  เหมือนวาทธรรมที่ว่า

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว


(หมายเหตุ ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด 3 วันติดต่อกัน 
ณ วัดพระธรรมกาย (6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

ดวงตะวันไม่มีข้างแรม ไม่มีแหว่ง ไม่มีเว้าเหมือนพระจันทร์   มีอยู่ดวงเดียว ทำ
หน้าที่ส่องแสงสว่างให้แก่โลก  พุทธบุตรก็เช่นเดียวกัน  ต้องรวมกันเป็นหนึ่ง  เพราะเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้แก่ชาวโลก เหมือนดวงตะวันอย่างนั้น 
ถ้าต่างคนต่างทำ แล้วไม่รักสามัคคีกัน  มันก็ไม่มีพลัง ไม่มีประโยชน์  เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องรวมกัน แล้วไปศึกษาค้นคว้าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระองค์ทรงสอนอย่างไร  มีข้อวัตรปฏิบัติกันอย่างไร จะได้คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน อย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชชา 
พูดซ้ำ ๆ ตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อย ๆ  จนกว่าพุทธบริษัท ๔ จะเข้าใจ และรวมเป็นหนึ่งให้เหมือนสมัยพุทธกาล

คุณครูไม่ใหญ่

21 มกราคม พ.ศ. 2547

11 ความคิดเห็น:

 1. กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. พุทธนิกาย ดูเหมือนนิกายใหม่
  ถ้าเป็นการทำให้ชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวกัน
  สมควรย่างยิ่ง จากอินเดียแยกเป็นมหายาน และหีนยานพอมาถึงไทยยังแยกเป็นธรรมยุต และมหานิกาย
  ชาวพุทธควรเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะมีศาสดาองค์เดียวกัน

  ตอบลบ
 5. พุทธนิกาย ดูเหมือนนิกายใหม่
  ถ้าเป็นการทำให้ชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวกัน
  สมควรย่างยิ่ง จากอินเดียแยกเป็นมหายาน และหีนยานพอมาถึงไทยยังแยกเป็นธรรมยุต และมหานิกาย
  ชาวพุทธควรเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะมีศาสดาองค์เดียวกัน

  ตอบลบ
 6. กราบแทบเท้าพระพ่อด้วยความเคารพรัก

  ตอบลบ
 7. สู่ความเป็นพุทธดั่งเดิม

  ตอบลบ
 8. ใช่แล้วค่ะ พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว จึงจะร่วมช่วยกันป้องกันพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบลบ