ศีลธรรมช่วยคุ้มครองโลก

 

            "โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก"  
ช่วงไหนกระแสใจของมนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ ในยุคนั้นบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เศรษฐกิจเฟื่องฟู ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โรคภัยไข้เจ็บน้อย ผู้คนมีอายุยืนยาว ผิวพรรณวรรณะผ่องใส  ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพคล่อง ต่างก็มีความสุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า
            แต่ในยามใดที่จิตสำนึกของมนุษย์ถูกกระแสบาปเข้าบังคับบัญชาอยู่ภายใน ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ใช้ชีวิตอย่างประมาท   เมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำ ดินฟ้าอากาศแปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น ยาที่ใช้รักษาก็หาได้ยาก
            เพราะฉะนั้น ศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัย  ดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจกันให้ดี ที่จะเป็นผู้นำบุญ เป็นผู้นำศีลธรรมชี้นำทางชีวิตจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น 
แม้ใคร ๆ จะเห็นแก่ตัว แต่เราไม่เห็นแก่ตัว
ใครสร้างบาป เราสร้างบุญ
ใครหวั่นไหว เราไม่หวั่นไหว
ใครกำลังใจตกต่ำ เรากำลังใจสูงขึ้น 
หมั่นสั่งสมบุญบารมีเรื่อยไป
หากวันใดทุกคนในโลกคิดอย่างนี้ ทำอย่างนี้ และทุกคนมีศีลธรรมประจำใจ เมื่อถึงวันนั้น โลกก็จะกลับมาพบกับสันติสุขอีกครั้งอย่างแน่นอน
คุณครูไม่ใหญ่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น