กฎของการเข้าถึงธรรม


 

 
ใจละเอียดเท่านั้น
จึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้
ถ้าใจไม่ละเอียด...มันเข้าไม่ถึง 

เพราะฉะนั้น วันทั้งวันในระบบความคิด คำพูด และการกระทำของเรา ต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียด  ถ้าเราคิดเรื่องละเอียด  พูดเรื่องละเอียด แล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียด ใจมันจะละเอียดตาม

นึกถึงองค์พระ  นึกถึงดวง นึกถึงธรรมะ นึกถึงบุญ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดบริสุทธิ์ สะอาดเกลี้ยงเกลา  นึกบ่อย   ใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นแหละ  บริสุทธิ์  สะอาด เกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึก จะคิด จะพูด หรือจะทำ   นี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ 

ถ้าเราอยากเข้าถึงได้เร็ว แม้จะไม่มีทางลัด
ก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียด  สิ่งที่สะอาด สิ่งที่บริสุทธิ์ 
พูด ก็ต้องละเอียด  สะอาด บริสุทธิ์
ทำ ก็ละเอียด สะอาด บริสุทธิ์

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  ทางนี้แหละ  บ่อย เนือง ที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่า ภาวิตา พหุลีกตา  บ่อย เนือง ซ้ำ ๆ มีเวลาเป็นนึก มีเวลาเป็นทำ มีเวลาเป็นพูด  คิด พูด ทำ อย่างนี้  

พูด อยู่คนเดียวจะพูดกับใคร ก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนา สัมมาอรหัง นั่นแหละ

หรือสอนตัวเราเองว่า เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องเป็นผู้สะอาด  ต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลา  แล้วก็ลงมือทำปฏิบัติ อย่างนี้นะลูกนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่
วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 


 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น