คุณค่าการอยู่ร่วมกัน

คุณค่าการอยู่ร่วมกัน
หนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่มินิ 3
อยู่ด้วยกันต้องรักใคร่กลมเกลียว
สมัครสมานสามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

--------------------------------------

การครองเรือนกับคู่ชีวิตของเรา
ควรถนอมน้ำใจกันไว้ให้ดี
เพราะเราจะมีชีวิตรักกันอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน
เพียงแค่ไม่กี่สิบปีในโลกมนุษย์
เดี๋ยวก็พลัดพรากจากกันแล้ว
จากไปแล้วก็จะได้มีความดีหลงเหลือเอาไว้
ให้ตามระลึกนึกถึงกัน
จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้

๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------

อยู่ด้วยกัน...
ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย
ให้อภัย อย่าถือสากัน
พยายามทำความเข้าใจ
ในความคิดของอีกฝ่าย
พยายามนึกถึงสิ่งดีๆ ความดี ความรัก
ความน่ารักที่ทำให้เรารัก
และความเกื้อกูลที่เคยมีให้กัน
อย่าไปถือสา ให้ยิ้มแย้ม เยือกเย็น
ยืดหยุ่น ยกย่องกัน

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

------------------------------

สามีภรรยาอยู่ร่วมกัน
ต้องรู้จัก...ยิ้มแย้ม...เยือกเย็น...
ยืดหยุ่น...อะลุ่มอล่วย
และยกย่องกันและกัน
จึงจะอยู่ร่วมกันได้นาน

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

-------------------------------

ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้ม
พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ
บรรยากาศดีๆ จะได้เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวของเรา
เทวดาจะได้ลงรักษา
และอนุโมทนาสาธุการ

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------

โกรธกันคนละเวลา
เสน่หาเวลาเดียวกัน
หรือดีที่สุด คือ อย่าโกรธกันเลย

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔6

-------------------------------

ครอบครัวอยู่ได้ด้วยการแบ่งปัน
แบ่งปันรอยยิ้ม
แบ่งปันความรัก
แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน
เหมือนดวงตะวันที่แบ่งปันสีทอง
๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

การแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กัน
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่

๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

การอยู่ร่วมกัน
เป็นเรื่องที่สูงส่ง
ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน
เพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี
แล้วก็ถ่ายทอดความดีสู่บุตรหลาน

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

บิดามารดาได้ชื่อว่า
เป็นพระอรหันต์ในบ้าน
พระอรหันต์...
เขาไม่ทะเลาะกันนะลูกนะ
ลูกๆ จะได้ชื่นอกชื่นใจ
มีกำลังใจเรียนหนังสือ
เป็นคนเก่งและดี
ต่อไปในอนาคต

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

ต้องพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้
ไม่ใช้ภาษาแจกันนะ

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

-------------------------------

“พลังบุรุษ” เขามีไว้
ปกป้องครอบครัว
ไม่ใช่มีเอาไว้...
ให้ไปลุยกันเอง

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

“พลังบุรุษ” เอาไว้สำหรับ
เป็นผู้นำครอบครัว
ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ให้รวยบุญ รวยบารมี
รวยทรัพย์สินเงินทอง
ต้องนำครอบครัวไปสู่
สิ่งที่ดีและสูงส่งยิ่งๆ ขึ้นไป

-------------------------------

“พลังสตรี” มีไว้สำหรับ
ช่วยประคับประคองกันไป
เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน
ที่จะนำทั้งครอบครัว
ไปสู่จุดหมายปลายทาง
อย่างมีความสุขสันต์
ปลอดภัยและมีชัยชนะ
อย่านำไปใช้ผิดประเภทกันนะ
...เรื่องนี้สำคัญ

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------

บุตรหลานทั้งหลายอย่าปล่อยให้
พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเหงา
แม้เราจะมีภารกิจมากแค่ไหนก็ตาม
ก็ต้องจัดสรรเวลา บริหารเวลาให้เป็น
แบ่งเวลาไปดูแลท่านบ้าง
ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อย่าน้อยใจลูกหลาน
เพราะยุคนี้ต้องแข่งขันทำมาหากิน
ก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไร
ต้องทำความเข้าใจลูกหลานด้วย


มีเวลาว่าง ก็ทำใจให้ใสๆ
นึกถึงบุญ นึกถึงความดีที่เราทำ
แล้วก็ปฏิบัติธรรม ทำใจให้ใสๆ
อยู่กับพระในตัวของเรา จะไม่เหงา
แล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้...
คุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
ให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิต
ในธุรกิจหน้าที่การงาน

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------

ผู้เฒ่าอยู่ที่บ้าน...ไม่ต้องกลัวเหงา
เราปฏิบัติธรรม “สัมมาอะระหัง” ไป
นึกถึงบุญ ให้ใจมันชุ่ม
พอถึงตอนนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้
เราต้องช่วยตัวเอง
เอาบุญนี้ติดตัวไปในช่วงศึกชิงภพ
ปฏิบัติธรรมให้พบพระในตัวให้ใสๆ
และเราไปด้วยตัวของเราเองเลย

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------

ประคองชีวิต
ถนอมน้ำใจกันเอาไว้
เพราะเราจะอยู่ด้วยกัน
อีกไม่กี่สิบปีในโลกใบนี้
ควรใช้ถ้อยคำ...ปิยวาจา
ซึ่งมันมีให้ฟรีๆ นะ
...ไม่ต้องเสียเงินร่มเงาของญาติ
ย่อมร่มเย็นกว่าเงาของต้นไม้
หรือร่มเงาของอาคารใดๆ

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------

เราต้องรักกันไว้
ในยามมีภัย
ก็ต้องช่วยเหลือกัน

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

-------------------------------

ยิ้มบ่อยๆ ใจใสกันทั้งทีม

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

-------------------------------

หมั่นฝึกยิ้ม
และหมั่นฝึกพูดปิยวาจา
แม้ไม่ต้องทำอะไร
แค่ส่งรอยยิ้มให้
แค่นี้ก็ชื่นใจ...มีกำลังใจแล้ว

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

-------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น