เทคนิคเพื่อเข้าถึงธรรม 1

เทคนิคเพื่อเข้าถึงธรรม 1
เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร 1

๒๔. นี้ชื่อว่า... ปฏิบัติธรรม

การเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗
ในอิริยาบถทั้ง ๔ ในทุก ๆ กิจกรรม
ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม
ถ้าใจอยู่ตรงนี้ ได้ชื่อว่า เราปฏิบัติธรรม
เราไม่ห่างจากธรรมะของพระพุทธเจ้า
เราได้เข้าไปใกล้กับธรรมะของพระพุทธเจ้า

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕


๒๕. ผลิใบอ่อน

หลวงพ่อดีใจนะ
ถ้าใครใจติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
มันเหมือนต้นไม้ที่กำลังผลิใบอ่อน มียอดอันแย้มแล้ว
ไม่ช้าก็จะมีผล
สิ่งนี้ก็เหมือนกัน
เมื่อใจเราติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ไม่ช้าก็จะมีผล คือ จะเข้าถึงมรรคผลได้
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕


๒๖. รักตัวของเรา

รักตัวของเราเอง
รักตัวของเราไม่ใช่เห็นแก่ตัว
แต่ต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์ ให้มีความสุขตลอดเวลา
สิ่งที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีทั้งดีและชั่ว
เราจะต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ
ให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕


๒๗. ดวงธรรม

ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบ ใสบริสุทธิ์
โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ ดวงธรรมดวงนี้สำคัญมาก
ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมอง ชีวิตของเราก็รุ่งเรือง
ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใส ชีวิตก็ร่วงโรย
ถ้าดวงธรรมดวงนี้ดับ กายมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ ชีวิตก็ดับตามไปด้วย

ดวงธรรมดวงนี้ มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน
เพราะฉะนั้น จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า
ถ้าใครเอาใจมาหยุดนิ่งได้ถูกส่วน ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗
จะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนทุกคนเลย
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


๒๘. จดจำคำนี้ไว้

คำว่า “หยุด” คำว่า “นิ่ง” คำว่า “เฉย ๆ”
หรือคำว่า “เราเป็นเพียงผู้ดู ไม่ใช่ผู้กำกับ”
นี้เป็นถ้อยคำสำคัญ เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว
ที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติธรรมของเราให้ดีขึ้น
จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกาย

อย่าดูเบากับถ้อยคำที่มีเพียงไม่กี่คำนี้
คำไม่กี่คำนี้ ที่ทำให้คนเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง
มานับแสนนับล้านคนแล้ว
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕


๒๙. วิธีที่ลัดที่สุด

การเข้าถึงพระธรรมกายนั้น
จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เหมือนเส้นผมบังภูเขา
จะเข้าถึงธรรมกายได้นั้น มีหลักอยู่ คือ ใจต้องหยุด นิ่ง เฉย
อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อย่างนี้เท่านั้น

ดังนั้น อย่าไปแสวงหาวิธีการด้วยตัวเอง ไม่มีประโยชน์อะไร
หลวงพ่อได้ผ่านความยากลำบากในการปฏิบัติธรรม
เพื่อจะเข้าถึงธรรมกายมานานแล้ว
และในที่สุดก็ค้นพบว่า...
วิธีที่ลัดที่สุดและเร็วที่สุด ไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่านี้
คือ ทำตัวเราให้สบาย ๆ
แล้วก็ทำใจเราให้หยุดนิ่งเฉย
อย่าไปบังคับใจของเรา ทำแค่นี้ เท่านั้น
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕


๓๐. ทำตัวเหมือนหุ่นยนต์

หลวงพ่อว่า การเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ต้องใช้ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ตาดู หูฟัง เขียน ซักถาม กลับไปค้นคว้า
ขนาดท่องตำรากันมาก ๆ ติวแล้วติวอีก
ตั้งแต่ติวอ่อนจนกระทั่งติวเข้ม ผลสอบออกมายังตก
ดูซิ... ยากขนาดไหน

แต่การศึกษาวิชชาธรรมกาย ไม่ต้องใช้อะไรเลย
สมุด ดินสอ ปากกา ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์การเรียนก็ไม่มี
มีแต่กายยาววา หนาคืบ กว้างศอก มีใจ มีศูนย์กลางกาย
วิธีการก็มี หยุดกับนิ่ง แค่นี้เอง เดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นได้
แถมไม่ต้องใช้สมองด้วย
แค่ทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์
คือ ลืมความรู้สึกว่า เราเป็นมนุษย์
ยิ่งให้เหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไร ยิ่งเรียนได้ดีเท่านั้น
แต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่า เรายังเป็นมนุษย์อยู่
ยังต้องคิด ต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้
ยังเรื่องมากอย่างนี้ ยากนานนะจ๊ะ

ทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมอง
หยุดกับนิ่งเฉย ๆ
เดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้น เพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้ว
เข้าถึงได้ด้วยวิธีการ หยุด กับนิ่ง ใจถึงจะละเอียด
ก็แค่นี้เอง ไม่ได้ยากอะไรมากมาย
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๑. ไม่มีทางลัดอื่น

ไม่มีทางลัดอื่นในการเข้าถึงธรรม
นอกจากค่อย ๆ สั่งสมความบริสุทธิ์
ความละเอียด
ความหยุดนิ่งของใจ
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


๓๒. ทางมาแห่งบารมี

วันนี้ เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้ ๕ นาที
วันพรุ่งนี้ ฝึกใหม่ ฝึกไปเรื่อย ๆ
แม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่าง
หรือดีกว่าวันนี้ ก็ช่างให้เฉย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ
ล้มลุกคลุกคลานกันไป เราก็ฝึกไป
นี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเรา

ความเจริญงอกงามของจิตใจเกิดขึ้นทุกวินาที
แม้เราว่า ไม่เห็นจะก้าวหน้าอะไร
“ไม่เห็นมีอะไรใหม่”
แม้เราจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตาม
แต่ความละเอียดก็ถูกสั่งสมเอาไว้ในใจ

บุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติ อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลย
จะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลย
กาย วาจา ใจของเราจะถูกกลั่น
ให้สะอาดแล้ว สะอาดเล่า
บริสุทธิ์แล้ว บริสุทธิ์เล่า เพิ่มขึ้นทุกวัน
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


๓๓. รักแท้... ต้องอย่างนี้

นึกถึงองค์พระได้ทั้งวันหรือเปล่า...
นึกทั้งวัน นึกทั้งนอกห้องและในห้อง
สิ่งนี้จะช่วยให้เราได้เข้าถึงธรรมได้เร็วขึ้น

เราจะดูว่า เรารักธรรมะมากแค่ไหน
ก็ดูตรงนี้ ดูว่า...
นอกห้อง เรานึกถึงองค์พระตลอดเวลาไหม
ถ้านึกถึงตลอดเวลา นั่นแสดงว่า เรารักธรรมะอย่างแท้จริง
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๔. สิ่งที่ควรนึกถึง

การนึกถึงองค์พระอยู่ภายในตัว
เป็นการผูกใจของเราให้หยุดอยู่ภายในตลอดเวลา
นึกถึงสิ่งอื่นก็ไม่ดีเท่า

สิ่งที่ควรนึกถึงก็มีแต่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระแก้วใส ๆ ดวงธรรม หรือ พระสงฆ์
ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ
สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์หยุดนิ่งของใจ

ถ้าหากไปนึกถึงเรื่องคน สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ จะทำให้ใจฟุ้ง
เดี๋ยวเรื่องความยินดียินร้ายจะตามมา
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๕. สิ่งที่ดีที่สุด... ในโลก

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
๓ อย่างนี้ ให้ติดอยู่ในใจตลอดเวลา
ให้เป็นที่พึ่งในยามว้าเหว่ ยามเหงา
ยามเศร้า ซึม เซ็ง เครียด เบื่อ กลุ้ม
และเป็นเครื่องระลึกนึกถึงตลอดเวลา
นึกถึงแล้วจะชื่นใจ
๓ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๖. หลับในอู่ทะเลบุญ

ถ้าหลับอยู่ในกลางองค์พระ ในกลางดวงใส ๆ
เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา
สิริ เป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์
คือ ทรัพย์อยู่ที่ไหนก็จะมาอยู่กับเรา
หลับอย่างนี้จึงจะหลับเป็นสุข
หลับแล้วไม่ฝันเลย ถ้าฝันก็จะฝันถึงแต่สิ่งที่ดีมีสิริมงคล
นอนก็เหมือนกับจะเหาะจะลอยได้
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕


๓๗. ตื่นในอู่ทะเลบุญ

ตื่นเช้ามา ให้มองไปตรงกลางกายก่อน
ดูดวง ดูองค์พระใส ๆ
แล้วก็ลุกมาล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำอาบท่า
เสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ไว้พระ เจริญภาวนา
ทำอย่างนี้ให้เป็นกิจวัตร
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น