คนโบราณเขา..ขนทรายเข้าวัดกันนะต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
ให้สืบทอดต่อกันไปนะ
นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลย
ครูไม่ใหญ่รักพระพุทธศาสนามากเลย

ปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อน
ท่านจะรักพระพุทธศาสนามาก
แม้แต่เวลาเข้าวัด เดินเข้าไปในวัด
ท่านจะไม่เอาศาสนสมบัติ
ออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่ว่าจะเม็ดกรวด เม็ดทราย ที่ติดเท้ามา
 เพราะท่าน "กลัวบาป"

มีแต่ว่าจะนำทรายเข้าวัด
ที่มีการจัดงานก่อสร้างพระเจดีย์ทราย
สมัยก่อนเขาทำกันอย่างนั้นนั่นแค่เม็ดกรวดเม็ดทราย
ท่านยังไม่เอาเลย
ใหญ่กว่านั้น ท่านยิ่งไม่ นี่จ้ะ
เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันรักษากันไว้ให้ดีนะ

คุณครูไม่ใหญ่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

2 ความคิดเห็น: