พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ตั้งแต่ยามนี้...เป็นต้นไปเลย
เพื่อเราและโลก
จะได้พบสันติสุขที่แท้จริง
เราจะต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เลิกแบ่งพรรค แบ่งพวก มันหมดสมัยแล้ว แล้วก็หันมาปรองดอง มารู้รักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน มาสร้างบุญ สร้างบารมี มาแสวงหาหนทางพระนิพพาน แล้วทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์กันจะดีกว่า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน  เดี๋ยวก็จะหมดเวลาจากโลกนี้ไปแล้ว
โลกมนุษย์ คือโลกแห่งการสร้างบารมี ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยบุญ ละโลกไปแล้ว เราหมดสิทธิ์ที่จะสร้างบารมีได้เหมือนกายมนุษย์ เพราะเป็นภพภูมิแห่งการเสวยผล ไม่ว่าบุญหรือบาป ดีหรือชั่วก็ตาม นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันทุก ๆ วัน แล้วทำความเข้าใจกันให้ดี
คุณครูไม่ใหญ่
๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น