เช้า ๆ ตื่นมาใส่บาตรกันเถอะการให้ข้าว ให้น้ำ ให้อาหารหวานคาว และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และก็ปฏิภาณ
1.      อายุ การเป็นผู้มีอายุยืนยาว ไม่มีโรค ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ
2.      วรรณะ การมีวรรณะความผ่องใสของผิวพรรณ ก็จะเป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจ น่าเลื่อมใส แลดูงามทุกวัย เหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขา
3.      สุขะ ได้ความสุข คือ ความสบายกาย ความสบายใจ ความแช่มชื่น เบิกบาน
4.      พละ มีพละกำลังแข็งแรง
5.      ปฏิภาณ  มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด
ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ จะเป็นของเรา
คุณครูไม่ใหญ่

19 มกราคม พ.ศ. 2547

1 ความคิดเห็น: