นึกถึงบุญบ่อยๆ ค้ากำไรเกินควรหรือไม่

การนึกถึงบุญบ่อยๆ
ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควร
เพราะไม่มีใครเสียหาย

การค้ากำไร ต้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ มีได้ มีเสีย
แต่นึกถึงบุญแล้ว ทำให้เราปลื้ม
ทำให้ใจเราห่างจากบาปอกุศล

ยิ่งนึก ยิ่งปลื้ม
บุญก็ยิ่งขยาย ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์
ยิ่งอธิษฐานจิตตอนที่ใจบริสุทธิ์
ความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง

อธิษฐานเข้าไปเถิด ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย
สิ่งที่เราอธิษฐาน
เป็นการตั้งเป้าหมายในการทำความดี
เป้าหมายที่จะให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน

คุณครูไม่ใหญ่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น