แม้ครั้งที่ร้อย ก็ยังยืนยันว่า นรกสวรรค์มีจริง...พิสูจน์ได้!!!


 

มีเรื่องราวหลาย ๆ อย่างที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฏก แต่ก็ยังเป็นข้อสงสัย
เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม  เรื่องนรกสวรรค์  มีจริงไหม
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันว่า...มีจริง

พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกว่า 
“ถึงธรรมกายแล้ว ไปนรกก็ได้  ไปสวรรค์ก็ได้  ไปนิพพานก็ได้”

แค่ไปนรกสวรรค์  เราก็ยากต่อการเชื่อ
แต่ในสมัยท่าน  หรือผู้ที่เข้าถึง
เขาทำได้เป็นปกติ เป็นเรื่องธรรมดา
แล้วยังไปนิพพานได้

ตรงนี้แหละ..ที่เป็นข้อถกเถียงกัน มีนานาทัศนะ
บ้างว่า นิพพานสูญหมด  สูญโญ  บ้างก็ว่า  สูญญัง
คือ  หมดแต่กิเลส  แต่กายรองรับบรมสุขยังอยู่  แล้วภพที่รองรับก็มี

เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้  เราก็วางใจเป็นกลาง ๆ
ไม่ใช่ เชื่อ หรือว่า ไม่เชื่อ แต่ให้เฉย ๆ 
หยุดนิ่งเข้าไว้ ทำตามหลักวิชชา
เดี๋ยวเราก็พิสูจน์ได้  ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกัน

ถ้าไปได้  มันก็พิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกได้
พอพิสูจน์ได้  ก็หายสงสัย
พอหายสงสัย  ก็เลื่อมใส  ทำให้มีศรัทธา  อยากปฏิบัติธรรม
ก็จะทำความเห็นให้ตรงต่อเป้าหมายของชีวิต คือ ไปนิพพาน

จะหายสงสัย เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
ถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย  แม้เลื่อมใส  แต่ก็ยังสงสัย
แต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว มันก็มีแต่เลื่อมใส ไม่สงสัย

แล้วจะหมดความสงสัยอย่างสมบูรณ์
เมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตนั่นแหละ
เพราะว่ากิจที่จะต้องทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหมดแล้ว
มีกายธรรมอรหัตปรากฏอยู่  

นี่คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่พระองค์สอนมนุษย์ทุกคนในโลก

คุณครูไม่ใหญ่

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  

1 ความคิดเห็น:

  1. ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงด้วยตัวของตัวเอง

    ตอบลบ