มานั่งสมาธิกันเถอะ

ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกรู้ว่า
เป้าหมายชีวิตคืออะไร
โลกจะเกิดสันติสุข
สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 แต่ทุกคนในโลกที่เกิดมา ไม่ค่อยจะรู้เป้าหมายของชีวิต ชีวิตจึงไม่มีเป้าหมาย การดำเนินชีวิตก็สะเปะสะปะไปอย่างนี้
เพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้เป้าหมายของชีวิต การดำเนินชีวิตก็ถูกต้อง ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้ และเป้าหมายของชีวิตอันนี้ก็ได้มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ทรงบรรลุเป้าหมายของชีวิตแล้ว และสั่งสอนอบรมเรื่อยมาตกทอดมาถึงพวกเรา
ครูไม่ใหญ่ก็นำคำสอนของท่านมาถ่ายทอดต่อว่า เป้าหมายชีวิต คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ เพราะชีวิตมีทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูงล้วนมีทุกข์
ชนชั้นล่าง..ก็ทุกข์แบบชนชั้นล่าง
ชนชั้นกลาง..ก็ทุกข์แบบชนชั้นกลาง
ชนชั้นสูง..ก็ทุกข์แบบชนชั้นสูง
ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์เลย มีทุกข์ทุกคน เพราะฉะนั้นการสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์จึงเป็นเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ และ "สมาธิ" นี่แหละจะช่วยได้ และ ต้องสมาธิด้วย ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวิธีการต่าง ๆ มาที่จะดับทุกข์ มาพบตอนนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิ์นั่นแหละตรงนั้นแหละจ๊ะ

คุณครูไม่ใหญ่

13 กันยายน พ.ศ. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น