อยากให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง มาถอยหลังลงคลองกันเถอะ บัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนได้กล่าวไว้ว่า
ยุคใด สมัยใด ถ้าคนห่างเหินจากศีลธรรม สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็จะเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติต่าง ๆ ฝนตก น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นต้น
ภัยพิบัติต่าง ๆ จะเกิดขึ้น ถ้าคนเสื่อมจากศีลธรรม เพราะฉะนั้นเราทุก ๆ คนทั่วประเทศมาสำรวจตรวจตราดูตัวของเราเองว่า เราห่างเหินศีลธรรมหรือเปล่า ห่างจากการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไหม ห่างการดูแลผู้มีศีลมีธรรมไหม หรือไปรังแกผู้มีศีลมีธรรมหรือไม่ เราก็ไปทบทวนดู
ถ้าหากว่าเราทำ เราก็ปรับปรุงแก้ไขเสีย  แล้วก็เข้าใกล้ศีลธรรมให้มากเข้าๆ สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น ดินอากาศฟ้าก็จะไม่แปรปรวน ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ต้นหมากรากไม้ก็จะมีรสโอชา มนุษย์ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย อายุก็ยืนยาว เศรษฐกิจก็จะดี ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม เป็นต้น
นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องหันกลับมาทบทวน มาถอยหลังเข้าคลองธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเราเลยคลองกันไปแล้ว เรียกว่าออกนอกลู่นอกทางกันไปเยอะแล้ว มาเข้าสู่ในลู่ของบัณฑิตนักปราชญ์ลงคลองแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะ เขาเรียกว่า ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนี่นะจ๊ะ ถอยหลังลงคลอง แต่ต้องคลองธรรมนะ คลองอื่นเราไม่เอานะ

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คุณครูไม่ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น